Obvestilo-Nov prispevek na energetsko učinkovitost

OBVESTILO KONČNIM ODJEMALCEM TRDIH GORIV O VIŠINI PRISPEVKA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V LETU 2017

Višina prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2017

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Prispevek URE je za  TRDA GORIVA v letu 2017 določen v višini 0,08€c/kWh brez ddv.

Preračun  je 3,845€/tono lesnih peletov+ ddv. Prispevek za začne prvič obračunavati od 1.1. 2017. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujete  dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.

Podrobna pojasnila: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO