Lesni peleti cenovno dostopen obnovljiv vir energije

Lesni peleti kot obnovljiv vir energije v Sloveniji, niso ravno cenjen energent. V porastu je prodaja toplotnih črpalk, čeprav električna energija še zdaleč ni v celoti proizvedena iz obnovljivih virov.

Z dodatnimi obremenitvami iz strani zakonodajalca, kot so prispevki na učinkovitost, ostajajo peleti nekako v ozadju. Nov prispevek prihaja z novim letom, plačevali pa naj bi ga prav vsi prodajalci tega goriva oz. končni kupec.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6636

 

Kljub temu peleti ostajajo zanimiv, prevsem pa okolju in uporabniku prijazen izdelek:)

 

 

Ob nakupu novega ogrevalnega sistema na pelete se vsak posameznik odloči glede na:

 

-izračun amortizacije oz. povračilo stroškov investicije +

-udobje ogrevanja +++

-strošek letnega servisa +++

-strošek dimnikarskih storitev +++

-vpliva na okolje +++

-in seveda glede na ceno energenta +