Žlindra?

Žlindra nastane, ko temperature v kurišču dosežejo točko tališča pepela v žerjavici. Pepel postane mehka, lepljiva zmes, katera se ob ohlajanju spremeni v trdno, temno obarvano žlindro.

Žlindra ovira izgorevanje in s tem povzroča zastoje kurilne naprave. Zgorevalno komoro je potrebno očistiti. Nabira se tudi po notranjosti kotla in s tem zmanjšuje izkoristek kotla. Vsak mm oblog pomeni do 6% manjši izkoristek.
Tališče pepela je odvisno od več dejavnikov:

  • Vrsta lesa, npr. smreka ima točko tališča pepela približno pri 1200 ° C. Zato je za pelete idealna.
  • Sestava mineralov, ki jih vsebuje les, zelo vpliva na obnašanje pepela v procesu zgorevanja. Les, ki raste na peščenih tleh, ima nižjo točko tališča. Žagovina z primesmi peska, ilovice in zemlje, kot surovina za izdelavo pelet ni primerna.
  • Peleti z višjo gostoto nasutja niso optimalni. Peleti z gostoto nasutja npr. 750 kg/m3 so krajši, kot peleti z 630kg/m3. Kaj to pomeni? Kurilna naprava jih lahko preko dozirnega sistema dozira preveč. V kurišču oz. gorilcu se ustvarja previsoka temperatura žerjavice, kar pa pripelje do taljenja pepela oz. do žlindre.
  • Sama izvedba kurišča v kotlu ali kaminu na pelete.

Nakup pelet ENPLUS vam zagotavlja nemoteno delovanje vašega kotla!