Certifikata FSC/PEFC odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca.

Odjemalcem lesnih izdelkov pa potrjujeta, da zaradi njihovega nakupa ni bil posekan varovan gozd, da se ni naredil golosek, da so se spoštovale delavske pravice gozdarjev in da se je ohranilo naravno okolje v kar najširši obliki.

Dobavitelji morajo uporabljati certificiran les, ki ga lahko kupijo le v certificiranih gozdovih. Vrednost certifikatov FSC/PEFC je, da podjetju omogoča večjo možnost prodaje.