EKO SKLAD -visoke subvencije tudi pri vgradnji kotla na lesne pelete oz. kamina na centralno ogrevanje

SPODBUDNO visoke subvencije Eko sklada!

Eko sklad je oktobra objavil nov javni poziv 54SUB-OB17, ki se nanaša na nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večje energijske učinkovitosti stavb.

 

Po novem so namreč za občane bistveno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, torej za prenove kotlovnic tudi za kurilne naprave na lesno biomaso.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna
naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

 

 

Več o celotnem javnem pozivu 54SUB-OB17.