EKO SKLAD nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom

Ekosklad je v januarju 2016 izdal razpis za nepovratne spodbude socialno šibkim občanom

 

Višina nepovratne finančne spodbude

A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

− 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena in kombinirano kurjavo, ki ni

enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

− 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna

naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

− 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).

 

B-nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je

postavljena

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

− 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.

 

 

Spodbuda je lahko dodeljena le na območju občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in nimajo

določenega drugega prednostnega načina ogrevanja.

Upravičena oseba je lahko le socialno šibek občan, ki je v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, ki

ni izredna socialna pomoč, kar izkazuje z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno

delo o pravici do denarne socialne pomoči.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih

naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih

stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

 

Kurilna naprava pred oddajo vloge in izdajo odločbe Eko sklada ne sme biti kupljena.

Več na:

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59