NOVO V PONUDBI – LEANPAY, NAKUP S PLAČILOM NA OBROKE V TRENUTKU

Leanpay ne zahteva obiska banke in papirne dokumentacije ter je lahko urejen
v trenutku.

EKO SKLAD je poenostavil postopek za pridobitev subvencije za občane!

SPODBUDNO EKO SKLAD je poenostavil postopek za pridobitev subvencije za občane!

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

 

EKO SKLAD -visoke subvencije tudi pri vgradnji kotla na lesne pelete oz. kamina na centralno ogrevanje

SPODBUDNO visoke subvencije Eko sklada!

Eko sklad je oktobra objavil nov javni poziv 54SUB-OB17, ki se nanaša na nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večje energijske učinkovitosti stavb.

 

Po novem so namreč za občane bistveno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, torej za prenove kotlovnic tudi za kurilne naprave na lesno biomaso.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna
naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

 

 

Več o celotnem javnem pozivu 54SUB-OB17.

 

MITI O PODNEBNIH SPREMEMBAH

MEDNARODNA KONFERENCA OBNOVLJIVIH VIROV 18.01. – 20.01.2017

Od 18. do 20. januarja 2017 je v Grazu potekala mednarodna Evropska konferenca biomase. To je ena izmed najpomebnejših konferenc na področju obnovljivih virov energije.

Sodelovalo je več kot 1000 predstavnikov iz 40 držav. Tudi “MEDNARODNI EVROPSKI PELETNI DAN” je bil zelo dobro obiskan. Kot predavatelj, se ga je udeležil direktor g. Gernot Stadlober.
Predstavil je situacijo trga peletov v Sloveniji.

Nekaj najpomebnejših utrinkov konference:
Industrijski trg peletov bo v Evropi doživel zelo hitro rast do leta 2020. Uporaba peletov v toplarnah in elektrarnah se bo do leta 2020 povečala iz 8 milijonov ton, na približno 18 milijonov ton. Ta napoved temelji na že odobrenih in financiranih projektih, predvsem na Danskem, na Nizozemskem in v Angliji.

Trg peletov je dobil velik zagon tudi v vzhodni Evropi. Države bivše Jugoslavije proizvajajo že 1,1 milijona ton peletov, Ukrajina proizvaja že 1,3 milijona ton peletov (peleti so predvsem kmetijski). Skupaj z ostalimi baltskimi državami se proizvede že skoraj 3 milijone ton peletov.
Rusija je največji evropski proizvajajalec s približno 2 milijona ton proizvodnje. Več zanimanja na temo peleti, prihaja tudi iz Afrike, kjer se išče alternativa premogu in lesu. Uporaba drv vodi v dramatično krčenje gozdov. Rešitev se lahko najde v peletih iz slame in drugih kmetijskih odpadkov. Seveda pri uporabi v energetsko učinkovitih kuhalnih enotah.
Avstrijska podjetja imajo že pripravljeno tehnologijo in know-how rešitve.
Vir: Pro pellets Austria

Popolno zbirko predstavitev, je mogoče najti na spletni strani mednarodne Evropske konference.
Vse predstavitve v angleškem jeziku so na voljo za prenos tukaj.
Predstavitev g. Gernot Stadloberja je predzadnja na listi.

Izzivi trga peletov v Sloveniji
-upad prodaje kurilnih naprav na pelete
-nov prispevek za energetsko učinkovitost na lesno biomaso( Eko sklad)
-še vedno 22% stopnja ddv na lesne pelete

Obvestilo-Nov prispevek na energetsko učinkovitost

OBVESTILO KONČNIM ODJEMALCEM TRDIH GORIV O VIŠINI PRISPEVKA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V LETU 2017

Višina prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2017

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Prispevek URE je za  TRDA GORIVA v letu 2017 določen v višini 0,08€c/kWh brez ddv.

Preračun  je 3,845€/tono lesnih peletov+ ddv. Prispevek za začne prvič obračunavati od 1.1. 2017. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujete  dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.

Podrobna pojasnila: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Lesni peleti cenovno dostopen obnovljiv vir energije

Lesni peleti kot obnovljiv vir energije v Sloveniji, niso ravno cenjen energent. V porastu je prodaja toplotnih črpalk, čeprav električna energija še zdaleč ni v celoti proizvedena iz obnovljivih virov.

Z dodatnimi obremenitvami iz strani zakonodajalca, kot so prispevki na učinkovitost, ostajajo peleti nekako v ozadju. Nov prispevek prihaja z novim letom, plačevali pa naj bi ga prav vsi prodajalci tega goriva oz. končni kupec.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6636

 

Kljub temu peleti ostajajo zanimiv, prevsem pa okolju in uporabniku prijazen izdelek:)

 

 

Ob nakupu novega ogrevalnega sistema na pelete se vsak posameznik odloči glede na:

 

-izračun amortizacije oz. povračilo stroškov investicije +

-udobje ogrevanja +++

-strošek letnega servisa +++

-strošek dimnikarskih storitev +++

-vpliva na okolje +++

-in seveda glede na ceno energenta +

 

 

 

 

FSC/PEFC certifikat

Certifikata FSC/PEFC odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca. Odjemalcem lesnih izdelkov pa potrjujeta, da zaradi njihovega nakupa ni bil posekan varovan gozd, da se ni naredil golosek, da so se spoštovale delavske pravice gozdarjev in da se je ohranilo […]

ČIŠČENJE LETNEGA ZALOGOVNIKA

Je vaš letni zalogovnik peletov takšen?

LESNI PRAH ZALOGOVNIK

Potem je obvezno čiščenje lesnega prahu zalogovnika za pelete!

Lesni peleti so naravni izdelekvezan z ligninom. To je naravna sestavina lesa.  Z mehanskimi obremenitvami se prav tako ENplus A1 certificirani  peleti  “okrušijo”. Pri dobavi s silos kamionom je dovoljeno na končni točki dostave do max. 2,5% lesnega prahu. Realno ga je veliko manj. (1%)

Pri dobavi po cevi nastaja lesni prah. Prav tako pri vpihu v zalogovnik, ko se peleti odbijajo od trdih površin v zalogovniku. Priporočljivo je montirati naletno zaveso (iz gume) na zadnjo steno zalogovnika. Tako nastane manj prahu. Kljub temu, da izsesavamo lesni prah ob polnjenju, je nemogoče, da izsesamo celotnega. Prah se nabira po kotih zalogovnika, po poševnini, kar pa v primeru, da se zalogovnik ne čisti, lahko povzroča težave pri izgorevanju in doziranju. Če je zalogovnik narejen optimalno, ostane v zalogovniku zelo malo lesnega prahu. Dozirni sistem ga sproti dovaja v kurišče.

 

Zato priporočamo, da redno čistite zalogovnik. Ko ob koncu sezone opazite ostanke lesnega prahu, večje kupe najprej odstranite z metlico in s smetišnico, nato pa zalogovnik posesajte.

 

 

EKO SKLAD nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom

Ekosklad je v januarju 2016 izdal razpis za nepovratne spodbude socialno šibkim občanom

 

Višina nepovratne finančne spodbude

A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

− 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena in kombinirano kurjavo, ki ni

enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

− 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna

naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

− 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).

 

B-nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je

postavljena

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

− 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.

 

 

Spodbuda je lahko dodeljena le na območju občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in nimajo

določenega drugega prednostnega načina ogrevanja.

Upravičena oseba je lahko le socialno šibek občan, ki je v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, ki

ni izredna socialna pomoč, kar izkazuje z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno

delo o pravici do denarne socialne pomoči.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih

naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih

stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

 

Kurilna naprava pred oddajo vloge in izdajo odločbe Eko sklada ne sme biti kupljena.

Več na:

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59